Aktualna sytuacja w Bremerhaven

W związku z ogromną ilością pojazdów (samochodów, motocykli i quadów) transportowanych z USA, celnicy w Bremerhaven nie zawsze nadążają na czas przeprowadzać odprawy oraz zdawać kontenerów armatorom.

Może to powodować (lecz nie musi) naliczanie dodatkowych opłat z tytułu demurrage i detention.

  • Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego do podjęcia kontenera z portu.
  • Opłaty z tytułu detention obejmują okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu.

Długość okresu wolnego od demurrage i detention może być różna i wynika z zapisu w taryfach armatorskich, jak i indywidualnych warunków umowy z armatorami.

Zobacz pełny kosztorys sprowadzenia samochodów ze Stanów Zjednoczonych do Polski.